خرید آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما

(بازرگانی، خدماتی، صنعتی - ساختمانی - عمرانی)

انواع بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد.

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان برای چه کسانی مناسب است ؟

از زمینه‌های توسعه بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، پروژه‌های ساختمانی هستند که در حال حاضر نیز حدوداً هشتاد درصد بیمه‌نامه‌های صادره، مسئولیت مدنی در برابر کارکنان در بخش احداث بناء می‌باشد و سایر بیمه‌نامه‌های صادره از این نوع در بخش پروژه‌های عمرانی شامل سدسازی، راه‌سازی، شبکه جمع‌آوری فاضلاب و شبکه آبرسانی و همچنین کارخانجات تولیدآجر می‌باشد.

در اینگونه موارد در صورتیکه حادثه ناگواری پیش آید، مثلاً اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید، در اکثر مواقع صاحبکار، معمار و مهندس ناظر در برابر زیاندیده به صورت مشترک مسئول بوده و بایستی زیان وارده را جبران نمایند. درصورتیکه که کارگران باعث وارد شدن خسارت به اموال دیگران (همسایگان) شوند، این شرایط شامل بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث خواهد بود.

نکته: هر کدام از حوادث شرح داده شده ممکن است منجر به فوت، نقص عضو و همچنین جرح اعضاء بدن گردد که مستلزم تامین هزینه معالجات و همچنین پرداخت دیه وارث توسط بیمه‌گذار خواهد بود.

چرا بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان یک ضرورت است؟

مطابق قانون،‌ اگر حادثه‌ای در محیط کار برای کارگر یا کارمندی رخ دهد، کارفرما موظف است هزینه‌های وارده را جبران نماید. هر حادثه‌ای که منجر به فوت، نقص عضو و یا تحمیل هزینه‌های پزشکی به کارگر یا کارمند شود، در این بیمه‌نامه برای کارفرما قابل جبران است.

شرکت بیمه سامان نیز براساس قوانین بیمه‌گری، می‌تواند مسئولیت کارفرما را در قبال حوادث احتمالی به کارکنان خود، با بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، تحت پوشش قرار دهد.

ثبت و پرداخت آنلاین خسارت این رشته از خدمات جدید بیمه سامان است که به منظور تسریع و تسهیل در فرآیند کارشناسی و پرداخت خسارت، برای خسارت‌هایی با دیه زیر 10 درصد در رشته بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، توسط شرکت بیمه سامان راه اندازی شده است.

مزایای ثبت و پرداخت خسارت به صورت آنلاین چیست؟

امکان اعلام خسارت به صورت آنلاین

در صورت کامل بودن مدارک، پرداخت خسارت طی 15 روز کاری صورت می‌پذیرد.

صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌های رفت و آمد و تماس‌های مکرر بیمه‌گذار و زیان‌دیده با شعبه

جلوگیری از سردرگمی بیمه‌گذار و زیان‌دیده در جریان پیگیری روال بررسی پرونده خسارت

اطلاع‌رسانی پیامکی طی مراحل رسیدگی به پرونده خسارت

به روز رسانی پرتال مشتریان در هر مرحله از بررسی پرونده خسارت

صدور اعلامیه در خصوص نواقص پرونده، زمان معاینه، مبلغ مورد تایید خسارت، صدور حواله و پرداخت آن به صورت پیامکی و همچنین از طریق به روز رسانی پرتال مشتریان

جلوگیری از مفقود شدن برگه‌های اعلام حادثه و مدارک دریافتی از بیمه‌گذار

عدم نیاز به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مختلف بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر

در صورت تاخیر در بررسی پرونده خسارت توسط هر کدام از همکاران شعب، این موضوع به طور کامل مورد رویت و پیگیری قرار می‌گیرد.

پوشش اضافی :

1. پوشش اضافی اقامتگاه، غذاخوری، حمام و سایر اماکن وابسته به کارگاه

2. پوشش اضافی خسارت‌های حین ماموریت

3. پوشش اضافی حادثه وسیله نقلیه مازاد بر ثالث اجباری

4. پوشش اضافی وکامل حادثه وسیله نقلیه

5. پوشش اضافی مسئولیت پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر، مشاور و......

6. پوشش اضافی پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

7. پوشش اضافی پرداخت هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه

8. پوشش اضافی مطالبات تامین اجتماعی (ماده 66)

9. پوشش اضافی خسارت جسمانی وارد به بیمه‌گذار، پیمانکار ، مشاور و....

10. پوشش اضافی حمل جابجایی و کاربرد مواد ناریه

11. پوشش اضافی خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث

12. خسارت ناشی از بکارگیری کارکنان در مشاغل غیر تخصصی

13. مسئولیت متقابل کارکنان در قبال یکدیگر

14. خسارت جسمانی وارده به کارکنان در حین ایاب و ذهاب از محل منزل به محل کار و بالعکس

15. افزایش دیه سالهای بعد بطور اتوماتیک

16. پوشش اضافی هزینه انتقال مصدوم به سایر شهرستانها با امکانات درمانی مناسب

17. پوشش اضافی انتقال جنازه به زادگاه متوفی

فرم درخواست مشاوره

جهت مشاوره رایگان و خرید انواع محصولات بیمه ای فرم زیر را کامل و ارسال نمائید

سوالات متداول بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می‌شود، تحت پوشش قرار می‌دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد.

هزینه های پزشکی ناشی از صدمات وارد به پرسنل ناشی از حادثه

غرامت نقص عضو و یا ارش ناشی از حادثه

غرامت فوت ناشی از حادثه

مطالبات سازمان تامین اجتماعی

هزینه های دفاع بیمه‌گذار در مراجع قضائی در ارتباط با دعاوی احتمالی پرسنل ناشی از حوادث تحت پوشش

هر شخص حقیقی یا حقوقی که فردی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر دارد، در مقابل کارکنان خود مسئول است. کارفرما می‌تواند کارکنان خود را در قبال

خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری

قصور در نظارت

استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار

ضعف اقدامات ایمنی

بیمه نمایند.

پس از وقوع خسارت در بیمه نامه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (در سه زیر شاخه ساختمانی – عمرانی – صنعتی، خدماتی ، بازرگانی) بیمه‌گذار در پرتال مشتریان اعلام حادثه می‌نماید (کد پیگیری از طریق پیامک و پرتال به ایشان اعلام می‌شود).

اطلاع‌رسانی به کارشناس فنی شعبه در خصوص این اعلام خسارت، انجام می‌شود.

کارشناس فنی به کارتابل خویش مراجعه می‌نماید و پرونده خسارت دریافتی را بررسی نموده و در صورت هرگونه نقص مدرک یا وضعیت دیگر به بیمه‌گذار پیام می‌فرستد و اگر مدارک کامل و میزان دیه زیر10% باشد پرونده به صورت دیجیتال به همکار بعدی جهت ادامه روند بررسی ارجاع می‌گردد.

بررسی و اظهار نظر توسط پزشک و کارشناس ارزیاب خسارت و رییس شعبه و کارشناس مالی نیز به ترتیب انجام می‌گیرد و در هر مرحله از بررسی، وضعیت پرونده به بیمه‌گذار پیامک گردیده و پرتال مشتریان به روز رسانی می‌شود و این روال تا پرداخت کامل ادامه خواهد داشت.

امکان اعلام خسارت به صورت آنلاین

در صورت کامل بودن مدارک، پرداخت خسارت طی 15 روز کاری صورت می‌پذیرد.

صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌های رفت و آمد و تماس‌های مکرر بیمه‌گذار و زیاندیده با شعبه

جلوگیری از سردرگمی بیمه‌گذار و زیاندیده در جریان پیگیری روال بررسی پرونده خسارت

اطلاع‌رسانی پیامکی طی مراحل رسیدگی به پرونده خسارت

به روز رسانی پرتال مشتریان در هر مرحله از بررسی پرونده خسارت

صدور اعلامیه در خصوص نواقص پرونده، زمان معاینه، مبلغ مورد تایید خسارت، صدور حواله و پرداخت آن به صورت پیامکی و همچنین از طریق به روز رسانی پرتال مشتریان

جلوگیری از مفقود شدن برگه‌های اعلام حادثه و مدارک دریافتی از بیمه‌گذار

عدم نیاز به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مختلف بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر

در صورت تاخیر در بررسی پرونده خسارت توسط هر کدام از همکاران شعب، این موضوع به طور کامل مورد رویت و پیگیری قرار می‌گیرد.