بیمه تجهیزات پزشکی

این بیمه نامه در قالب بیمه مهندسی صادر میشه ولی ما در بیمه سامان و در نمایندگی 5178 دکتر احسانی اردکانی این بیمه نامه رو با توجه به مشکلات مراکز بومی سازی کردیم و با پوشش های بسیار جذاب در اختیار شما میذاریم

1.به کار گیری اشتباه تجهیزات,سهل انگاری و اعمال کینه جویانه کارکنان و یا اشخاص ثالث

2.سرقت یا شکست حرز,دزدی,دستبرد و حوادث مرتبط با آن ها

3.طراحی معیوب یا مواد و مصالح نامرغوب

4.القاء الکتریکی,اتصال کوتاه و نوسان ولتاژ برق

5.آتش سوزی,صائقه,انفجار از هر نوع (شامل خسارت ناشی از اطفاء حریق و عملیات نجات)

6.سوختگی و نیم سوز شدن, دود زدگی و خسارت ناشی از استعمال دخانیات

7.حوادث طبیعی نظیر طوفان, سیل و طغیان رودخانه , تگرگ,نشست و رانش زمین و زمین لرزه

8.هر نوع آب دیدگی ,نم زدگی و زنگ زدگی و رسوب زدگی ناشی از آن ها

9.شکست در اثر حادثه(سقوط,تصادم ,واژگونی,جابه جایی و برخورد با اجسام دیگر)

10.دود, دوده و گرد و خاک

11.نوسان قیمت دستگاه ها تا 20درصد ارزش لیست تجهیزات اعلام شده

12.خسارت حین تمیزکاری تحت پوشش نمیباشد.

دانلود فرم پیشنهاد

این فرم رو دانلود کنید و بعد از پر کردن آن را ارسال فرمایید