بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه 
مسئولیت مدنی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت مدنی می‌نامند.

انواع بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی

جهت دریافت مشاوره  و کد تخفیف کلیک کنید

موارد تحت پوشش و خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی

پوشش 
می‌دهد
1
هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جانی وارد به اشخاص ثالث
2
غرامت نقص عضو (در مواردی که بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان نقص عضوی برای بیمه گذار وارد آید بیمه گر موظف به جبران خسارت می‌باشد.)
3
غرامت فوت (در صورت فوت بیمه‌گذار بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان ورثه وی مستحق دریافت غرامت می‌باشند.)
4
خسارت های مالی (اموال و تاسیسات مجاور)
پوشش 
نمی‌دهد
1
خسارات ناشی از اعمال متقلبانه بیمه‌گذار
2
جرائم حقوقی و کیفری و مجازات های قابل خرید
3
اقدام بیمه‌گذار برای نجات مصدوم اقرار به مسئولیت محسوب نمی‌شود.
4
حوادثی که در خارج از مرزهای کشور اتفاق می‌افتد.
5
خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و قطارهای راه‌آهن مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث .

مدارک خسارت

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت حادثه را به شعبه مربوط گزارش دهد و همکاری لازم جهت فراهم آوردن امکان بازدید کارشناس بیمه‌گر را انجام دهد

راهنمای پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

زیان دیده برای اعلام خسارت باید: فرم اعلام خسارت را دانلود نموده سپس آن را تکمیل نموده و به نماینده و شعبه طرف قرارداد خود در تهران و شهرستان‌ها ارسال نمایند.

فرآیند پرداخت خسارت بیمه مسئولیت مدنی

اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه گذار در فرم مربوطه. ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه‌گر. جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن. تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتی که خسارت جزو تعهدات بیمه‌گر باشد . بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد در صورتی که خسارت منجر به نقص عضو و یا فوت شده باشد. رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه‌گر. محاسبه خسارت. صدور حواله خسارت.

مدارک عمومی برای خسارت‌های جانی بیمه مسئولیت مدنی

شرح كامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه . قرارداد کار یا مستندات کافی در خصوص رابطه استخدامی حادثه دیده با بیمه‌گذار. تصویر مدارک شناسایی و آدرس محل سکونت (همراه با کد پستی) حادثه دیده . لیست تأمین اجتماعی ماه حادثه کارکنان قراداد کار زیان دیده با کارفرما یا پیمانکار گزارش نیروی انتظامی یا استشهادیه ارائه گزارش بازرس وزارت کار و اموراجتماعی، در صورت موجود بودن

خسارت‌های پزشکی

گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن . برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی. اصل صورت‌حساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‌های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی .

مدارک درخواستی بیمه مسئولیت مدنی در خصوص نقص عضو

درخواست کتبی بیمه گذار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو . اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه. اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشكی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و درصد نقص عضو اصل یا برابر با اصل شده گزارش اداره کار و امور اجتماعی اصل رای دادگاه (بدوی و نهایی)

مدارک درخواستی بیمه مسئولیت مدنی در خصوص فوت

گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت . گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال گزارش معاینه جسد . برگه اورژانس و صورت‌حساب بیمارستان . جواز دفن . رای دادگاه . گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هر یک از وراث . کپی برابر اصل تمامی صفحات شناسنامه ابطالی کارت ملی فوت شده و تمامی وراث قانونی متوفی .

مدارک خاص بیمه مسئولیت مدنی

مدارک مالکیت در خصوص خسارات مالی وارده به ساختمان یا اتومبیل. در خصوص اتباع خارجی (ارائه مجوز کار در شهر معین و پروانه و اقامت با حق کار مشخص). استشهادنامه محلی (در صورت نبود قرارداد کار مشخص بین کارفرما و کارکنان). گزارش آتش نشانی در خصوص خسارات در صورت وقوع خسارات ناشی از آتش سوزی سقوط در چاه و … .

با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه تکمیل فرم بروید.

اسکرول به بالا