بیمه نامه عمومی

در این قرارداد شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوقی و تعهدات طرفین مانند خطرات تحت پوشش، شیوه حمل معین می‏شود و با یک سرمایه بیمه‏ای معین ومشخص موافقت می‌گرددکه شامل حمل‌های متعددی می باشد و به همین دلیل، قرارداد تا زمانی که سرمایه توافق شده از طریق حمل های متعدد به پایان رسد دارای اعتبار می باشد.

بیمه نامه پوشش باز

یکی از محدودیتهائی که در روش بیمه نامه با شرایط عمومی وجود داشت این بود که بیمه گذار در ابتدا صدور بیمه‌نامه صدرصد حق بیمه یا درصد بالائی از حق بیمه را پرداخت می نمود .لذا این مشکل سبب شد که روش بیمه نامه با پوشش باز ارائه شود.

در بیمه نامه با پوشش باز با توافقی که بین ما و بیمه گذار انجام می‏شود هر یک هفته گواهی بیمه ازسوی بیمه سامان صادر می‌شود و حق بیمه متناسب با سرمایه های حمل شده از سوی بیمه گذار پرداخت می گردد. در واقع کلیه دفعات حمل کالا تحت پوشش قرار دارد و نیازی نیست که برای هر حمل پوشش جداگانه‌ای درخواست گردد. در ضمن چون مدت قرارداد معمولاً یکسال است، مذاکره و توافق مجدد در مورد آن ضروری نمی باشد.

بیمه نامه های ساده

بیمه نامه ای است که برای حمل کالای معینی صادر می شود و در آن مشخصات مورد بیمه طبق فرم پیشنهاد باربری در آن قید می گردد. لازمه صدور بیمه نامه های ساده حمل و نقل کالا این است که شما قبلاً از وضعیت مورد بیمه و چگونگی حمل آن اطلاع داشته و این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهید.

جهت دریافت مشاوره  و کد تخفیف کلیک کنید

انواع بیمه نامه باربری

داخلی

Start Marketing

consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet.

وارداتی صادراتی

Start Marketing

consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet.

ترانزیت

خطرات تحت پوشش بیمه های باربری داخلی

خطرات اضافی

در حمل و نقل خطرات دیگری نیز وجود دارد که محمولات را تهدید می نماید، مانند : 1) پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه 2) برخورد جسم خارجی با محموله بیمه شده و بالعکس 3) خسارات ناشی از بارگیری و تخلیه 4) سرقت کلی محموله

خطرات اصلی

خطرات که معمولاً در بیمه های داخلی تحت پوشش بیمه ای در می آید، مثل خطر آتش سوزی، حادثه وسیله نقلیه که منظور از حادثه وسیله نقلیه، تصادف وسیله نقلیه، پرت شدن وسیله نقلیه و واژگون شدن وسیله نقلیه می باشد. حدود 70% خسارت های ایجاد شده در حوادث جاده معمولاً ناشی از این خطرات می باشد .

کلوز های بیمه های صادرات و واردات

Recommended

کلوز A

A

Features

 • اتش سوزی و انفجار
 • به گل نشستن،زمین گیر شدن،برخورد با کف دریا ،غرق شدن ، واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی،شاور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تخلیه کالا در جریان زیان همگانی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
 • زلزله، آتش فشان یا صاعقه
 • به دریا افتادن کالا کالا از روی عرشه
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی،شناور،محفظه کالا،کانتینر،لِفت وان یا محل انبار
 • تلف کلی هربسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی شناور
 • طوفان
 • دزدی دریایی
 • آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه ، توأم با سوء نیست هرکس
 • خسارت های ناشی از باران و آفتاب
 • دزدی،دله دزدی،عدم تحویل
 • ساییدگی،زنگ زدگی،نشت،شکست
 • لب پریدگی،کج شدن،خراشیدگی،ضربه دیدگی
 • خسارت ناشی از کالای مجاور،قلاب زدگی،آبدیدگی،روغن زدگی
 • خسارت های ناشی از چنگک زدگی و شکست
 • کرم زدگی ،موش زدگی،آفت زدگی
 • ریزش،کسری
Subscribe
Recommended

کلوز B

B

Features

 • اتش سوزی و انفجار
 • به گل نشستن،زمین گیر شدن،برخورد با کف دریا ،غرق شدن ، واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی،شاور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تخلیه کالا در جریان زیان همگانی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
 • زلزله، آتش فشان یا صاعقه
 • به دریا افتادن کالا کالا از روی عرشه
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی،شناور،محفظه کالا،کانتینر،لِفت وان یا محل انبار
 • تلف کلی هربسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی شناور
 • طوفان
 • دزدی دریایی
 • آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه ، توأم با سوء نیست هرکس
 • خسارت های ناشی از باران و آفتاب
 • دزدی،دله دزدی،عدم تحویل
 • ساییدگی،زنگ زدگی،نشت،شکست
 • لب پریدگی،کج شدن،خراشیدگی،ضربه دیدگی
 • خسارت ناشی از کالای مجاور،قلاب زدگی،آبدیدگی،روغن زدگی
 • خسارت های ناشی از چنگک زدگی و شکست
 • کرم زدگی ،موش زدگی،آفت زدگی
 • ریزش،کسری
Subscribe
Recommended

کلوز C

C

Features

 • اتش سوزی و انفجار
 • به گل نشستن،زمین گیر شدن،برخورد با کف دریا ،غرق شدن ، واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی،شاور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تخلیه کالا در جریان زیان همگانی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
 • زلزله، آتش فشان یا صاعقه
 • به دریا افتادن کالا کالا از روی عرشه
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی،شناور،محفظه کالا،کانتینر،لِفت وان یا محل انبار
 • تلف کلی هربسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی شناور
 • طوفان
 • دزدی دریایی
 • آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه ، توأم با سوء نیست هرکس
 • خسارت های ناشی از باران و آفتاب
 • دزدی،دله دزدی،عدم تحویل
 • ساییدگی،زنگ زدگی،نشت،شکست
 • لب پریدگی،کج شدن،خراشیدگی،ضربه دیدگی
 • خسارت ناشی از کالای مجاور،قلاب زدگی،آبدیدگی،روغن زدگی
 • خسارت های ناشی از چنگک زدگی و شکست
 • کرم زدگی ،موش زدگی،آفت زدگی
 • ریزش،کسری
Subscribe

جهت دریافت مشاوره  و کد تخفیف کلیک کنید

موارد خارج از پوشش
 • آسیب با تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن با توِام با سوء نیت از طرف هرکس
 • نشست و ریزش عادی،کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه
 • تلف،آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی بودن ا نا مناسب بودن بسته بندی و یا ظاماده سازی مورد ییمه برای حمل بسته بندی مندرج در این بند شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد.به شرط این که چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا به وسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد
 • تلف،آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
 • تلف،آسیب یا هزینه که علت اساسی آن تاخیر است حتی اگر تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد
 • تلف،آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مدیران مالکان،اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور ئر انجام تعهدات مالی ازطرف یکی ازآنها
 • تلف،آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
 • تلف،آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هرنوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشاه دیگر یا نیرو و یا ماده رادیو اکتیو کار کند
موارد خارج از پوشش
 • نامناسب بودن کشتی،کرجی یا کانتینر و ایفت و وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از عدم قابلیت دریا نوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در زمان مذکور اطلاع داشته باشند عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا کرجی
 • خطرات جنگ،جنگ داخلی،شورش،بلوا،تروریسم،اعتصاب،قیام و زد و خورد های داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا برعلیه یکی از دو قدرت متخاصم همچنین توقیف ضبط،مصادره،تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدان به شروع آنها
 • مین،اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های به جا مانده
 • عمل اعتصاب،جلوگیری از ورود کارگران ، تعطیلی محل کار ف درگیری های کارگری،آشوب ها و اغتشاشات داخلی
 • صرف نظر بیمه گر از هرگونه نقص تعهد ضمنی مربوط به قابلیت دریا نوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه ، مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان و از عدم قابلیت دریا نوردی و یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند
مرحله اول

اعلام وقوع حادثه.

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5روز پس از اطلاع از وقوع خسارت بیمه گر را مطلع نماید.

مرحله اول
مرحله دوم

بازدید از کالای خسارت دیده.

با هماهنگی کارشناس شرکت بیمه با بیمه گذار و حضور در محل حادثه بازدید اولیه صورت میگیرد

مرحله دوم
مرحله سوم

تهیه مدارک لازم جهت بررسی خسارت.

مرحله سوم
مرحله چهارم
حفظ حقوق بیمه گر در خصوص مورد بیمه اسیب دیده و حق جانشینی جهت بازیافت خسارت.
مرحله چهارم

با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه تکمیل فرم بروید.

اسکرول به بالا