افتخارات

در این بخش گزیده ای از افتخارات و تقدیر نامه های کسب شده توسط مدیران بیمه باشی را مشاهده می فرمایید .

1389

کنفرانس بین المللی بررسی نقش روابط عمومی و ارتباطات در توسعه فرهنگ بیمه

1391

گواهی دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی و اولین نشست بیمه و تجارت

1392

بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع " نظارت مطلوب برا صنعت بیمه و فعالیت های بیمه گری "

1394

دومین همایش ملی ارزیابی آکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران

1395

بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع " کارکرد و سازوکار بازار در صنعت بیمه "

1396

بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع " مدیریت ریسک و بیمه : الزامات، چالش ها و راهکارها "

تقدیر نامه بیمه سامان

بیستمین جشنواره غذای خیریه رعد

تقدیر نامه موسسه آموزش عالی اکو