فرم ارسال مدارک بیمه نامه ثبت شده اقساطی و غیر آنلاین

از طریق فرم زیر می توانید مدارک خود را جهت تایید هویت ، تکمیل مدارک همچنین درخواست خرید اقساطی کالا برای بخش پشتیبانی سامانه بیمه باشی ارسال نمایید .

این بخش جهت ارسال مدارک نسبت به اقساطی کردن انواع بیمه نامه می باشد .
لطفا اطلاعات درخواستی را به دقت بارگذاری نمایید و در صورت عدم تمایل به تقسیط بیمه نامه از این مرحله عبور نموده و بر روی ارسال کلیک کنید .
نکته 1 : با توجه به درصد های اعلامی در صفحه اصلی هر نوع بیمه نامه ، می بایست مبلغ نقدی به میزان عدد مصوب به شماره حساب و یا شماره شبای شرکت واریز نمایید و فیش آن را از طریق بخش مورد نظر بارگذاری نمایید .
نکته 2 : بر اساس قوانین تقسیط هر بیمه نامه ، تصویر چک ها را به هر تعداد از طریق بخش مورد نظر بارگذاری و ارسال نمایید .